Vespes

Les vespes són insectes molt agressius que ataquen amb facilitat injectant el verí que utilitzen per a caçar a les seves preses. Encara que rarament les vespes són perilloses per a l’home, la seva picada sempre és dolorosa i molesta, convertint-se en moltes ocasions en una veritable plaga urbana de difícil erradicació.

Les vespes són insectes socials que viuen en grans nius, construïts d’un material similar al paper, que fabriquen ells mateixos a partir de fibres vegetals i la seva pròpia saliva. Aquests nius estan formats per una reina (encarregada de posar els ous), nombroses larves i pupes, i per milers de vespes obreres que s’han desenvolupat a partir dels ous posats per la reina.

 

Els nius de les vespes són anuals. Les obreres que van néixer a la primavera, i es van desenvolupar a l’estiu i tardor moren quan arriba l’hivern. No obstant això al final de l’estiu o principis de la tardor apareixen noves reines i mascles que s’aparellen a l’exterior del niu. Els mascles moren ràpidament després de l’aparellament, però les reines fecundades busquen un lloc protegit per a passar l’hivern (golfes, falsos sostres, cavitat d’una paret, rafals, etc .) a la primavera següent, aquestes reines comencen a posar nous ous, ja al cap de 16 a 35 dies surten les noves obreres que s’encarregaran d’ampliar el niu o bé formarán un nou niu que es desenvoluparà durant l’estiu.

En les nostres latituds existeixen tres espècies de vespes en el mitjà urbà:

  • Vespula Vulgaris (Vespa comuna)
  • Vespula Germànica (Vespa alemanya)
  • Polistes gallians (vespa paperera)