Serveis.

SERVEIS

Desinsectació

Prevenció i exterminació de tot tipus de plaga d’insecte reptant que es trobi en una proporció o densitat que pugui arribar a afectar o constituir una amenaça per a l’home.

continuar

SERVEIS

Desratització

Conjunt de tècniques de sanejament que s’apliquen per a l’exterminació de rates i ratolins en un determinat escenari.
 

continuar

SERVEIS

Desinfecció

Tècnica de sanejament que s’aplica per a destruir tots els microorganismes patògens capaços d’originar infeccions, actuant sobre persones, animals, superfícies i objectes.

continuar

 

SERVEIS

Tractaments ambientals

Es realitzen tractaments de desinsectació, desratització i desinfecció en Comunitats de Veïns, Restaurants, Hotels, Empreses, Col·legis, locals, etc.

continuar

SERVEIS

Tractaments fitosanitaris

Realitzem desinsectacions i desratitzacions en zones Comunitàries amb jardí, exteriors d’empreses, locals o naus, exteriors de cases particulars, solars, etc.

continuar

 

 

Protocol bàsic a seguir pels nostres tècnics

  • Inspecció
  • Identificació de la plaga
  • Localització del problema
  • Origen de la plaga
  • Avaluació de la magnitud del problema
  • Intervenció