Serveis.

SERVEIS

Desinsectació

Prevenció i exterminació de tot tipus de plaga d'insecte reptant que es trobi en una proporció o densitat que pugui arribar a afectar o constituir una amenaça per a l'home.

continuar

SERVEIS

Desratització

Conjunt de tècniques de sanejament que s'apliquen per a l’exterminació de rates i ratolins en un determinat escenari.
 

continuar

SERVEIS

Desinfecció

Tècnica de sanejament que s'aplica per a destruir tots els microorganismes patògens capaços d'originar infeccions, actuant sobre persones, animals, superfícies i objectes.

continuar

SERVEIS

Tractaments ambientals

Es realitzen tractaments de desinsectació, desratització i desinfecció en Comunitats de Veïns, Restaurants, Hotels, Empreses, Col·legis, Locals, etc.

continuar

SERVEIS

Tractaments fitosanitaris

Realitzem desinsectacions i desratitzacions en zones Comunitàries amb jardí, exteriors d'empreses, locals o naus, exteriors de cases particulars, solars, etc.

continuar

 

 

 

 

 

Especialistes en
tractament de plagues

 

 

 

 

PLAGUES

Rates i ratolins

continuar

PLAGUES

Formigues

continuar

PLAGUES

Escarabats

continuar

 

PLAGUES

Vespes

continuar

PLAGUES

Xinxes

continuar