Escarabats

Els escarabats pertanyen al grup dels dictiopters blatoideos que es caracteritzen per ser insectes essencialment terrestres, de dimensions mitjanes o grans que viuen predominantment en les regions tropicals i subtropicals. Són insectes essencialment terrestres, grans caminadors que gairebé no volen, i molts tenen les ales reduïdes o absents, principalment les femelles. L’aparell bucal és mastegador. AL final del cos presenten cèrcols curts i pluriarticulats.

En les nostres latituds existeixen tres espècies importants d’escarabats en el medi urbà:

 

Blattella germanica
escarabat alemany

Longitud de l’adult: 15-20 mm.
Característiques: Dues línies fosques en el pronoto.
Desenvolupament: unes 6 setmanes (40 dies a 30º C) / 5/7 mudes.
Durada de la vida de l’adult: 128 dies en mascles / 153 dies en femelles.

 • És l’escarabat amb un major potencial reproductiu
 • Hàbits nocturns amb una gran capacitat per a trepar
 • Mascles i femelles alats però no posseeixen capacitat de vol
 • S’amaguen en esquerdes fosques durant el dia

Motius en cas de veure’s de dia:

 • La densitat és molt alta i els llocs de refugi estan plens
 • Existeix poc aliment o humitat
 • Població sota tensió
 • Es troben en àrees properes a humitat i menjar
 • Són molt mòbils, es desplacen per canonades d’un lloc a l’altre. Poden desplaçar-se per efecte d’una aplicació

Blatta orientalis
escarabat oriental

Longitud de l’adult: 35 mm.
Característiques: Les femelles tenen ales rudimentàries, els mascles amb ales que recobreixen dos terços de l’abdomen.
Desenvolupament: 1 any (presenten estacionalitat) (100 dies a 30 ºC) / 8 mudes (7-10)
Temperatura óptima: 20-29ºC

 • No poden volar
 • Posseixen poca capacitat per trepar
 • Necessiten molta humitat.
  Es desplacen amb facilitat pel clavegueram
 • Sense aliment viuen un mes. Sense aliment ni beguda dues setmanes.

Periplaneta americana
escarabat americà

Longitud de l’adult: 28-50 mm.
Desenvolupament: a 30ºC 120 dies. En condicions desfavorables fins 4 anys. / 8 mudes (7-10)
Temps de vida de l’adult: 14-15 mesos.
Temperatura òptima: 33ºC

 • Hàbitat calent i humit
 • Posseeix capacitat per trepar
 • Es desplacen amb facilitat pel clavegueram
 • S’alimenta d’aliments descompostosos
 • Els adults viuen de dos a tres mesos sense aliment i un mes sense aigua ni aliment
 • Volen poc, planegen