SERVEIS

Desinsectació

Prevenció i exterminació de tot tipus de plaga d'insecte reptant que es trobi en una proporció o densitat que pugui arribar a afectar o constituir una amenaça per a l'home. Sent espècies implicades en la transferència de malalties infeccioses per al mateix.

Desratització

Conjunt de tècniques de sanejament que s'apliquen per a l’exterminació de rates i ratolins en un determinat escenari. La lluita contra els rosegadors implícita un mètode lligat a una constància. Captura i eliminació de rata a l’acte en cas d’intrusió esporàdica.

Desinfecció

Tècnica de sanejament que s'aplica per a destruir tots els microorganismes patògens capaços d'originar infeccions, actuant sobre persones, animals, superfícies i objectes.

  • Tractaments ambientals i indústria alimentària:

Comunitats de Veïns, Hotels, Col·legis, Restaurants, Empreses, Locals...

  • Tractaments de xoc i preventius en fusta:

Antiguitats, Cases prefabricades, Cases rústiques, Mobiliari...

  • Tractaments fitosanitaris:

Exteriors, Plantes ornamentals, Càmpings, Jardins..

  • Desinfeccions

Gimnasos, Hospitals, Geriàtrics...

Protocol bàsic a seguir pels nostres tècnics

1. Inspecció
2. Identificació de la plaga
3. Localització del problema
4. Origen de la plaga
5. Avaluació de la magnitud del problema
6. Intervenció