PLAGUES

Factors desencadenants del desenvolupament de les espècies

1. el desequilibri ecològic de l'hàbitat natural en el qual es desenvolupa l'espècie
2. factors ambientals favorables
3. descens o eliminació de les interaccions negatives amb altres espècies
4. gran disponibilitat d'aliment

En el medi urbà

1. medi no natural (desequilibri ecològic)
2. acumulació d'aliments
3. protecció enfront dels factors ambientals (disminució de la estacionalitat)
4. protecció enfront d'altres espècies.